محو کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

گنجینه میراث اسلامی

گنجینه با هدف آشنایی جامعه جهانی با میراث اسلام فعالیت خود را آغاز کرده است تا فرهیختگان، هنرمندان و

عموم مردم را با روح متعالی چنین میراثی آشنا سازد. برای میراثی پاک و معنوی و هنر قدسی

گردآوری، ارزیابی و ارائه میراث ارزشمند اسلامی

در خانه ی حاکم اصفهان که خود نیز از خوشنویسان زبر دست و نامیان فرهنگ در زمانه اش می باشد، گنجینه ای از     و نمایشی بی نظیر از فرهنگ، هنر و دانش اسلام می باشد ،آفریده شده است. میراثی از مسلمانان که زبان زد دنیا می باشد و از روحی والا سر چشمه می گیرد. یادگاری از   این روح یادگار بهترین افراد در دنیاست کسانی که وجودشان از خدا سرچشمه می گیرد و سبب می شود این میراث پاک‌ترین میراث جهان شناخته شود.

  • عکاس: محمد نظری