خانه ای فرای تاریخ و حفظ میراثی ازرشمند

افرادی متحد  برای حفظ میراثی گرانقدر

افرادی مسئول در خانه مشیر اولین ملاک برای اتحاد خود را دلسوزی برای میراث یک ملت چون ایران می دانند و قصد دارند تا انتها در این مسیر پایدار بمانند و مردم را به فرهنگ و هنر اسلام دعوت کنند

این افراد درکنار شما مردمان را همراه می دانند و قصد دارند تا بهترین راه ها را برای ارتباط با مردم استفاده نمایند همچنین یکی از ارزشمند ترین کار های خود را تاسیس انجمن احیاگران و تاسیس انجمن خانه های تاریخی اصفهان می دانند

ما همچنین می دانیم که شما به همان اندازه ما خانه مشیرالملک را دوست دارید

حسین قسامی
مدیریت
علی قسامی
مدیر کافه
محمدحسین رفوگران
مدیر روابط عمومی
مسعودد اخوان نیلچی
مسئول داخلی
محسن دیانی
راهنمای تور
submit
your
resume