محو کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

حیاط

حیاط خانه توسط یک حوض چلیپا به چهار قسمت مساوی تقسیم شده تا یک پردیس ایرانی را تداعی کند حياط مستطيل شکل خانه با فضاهای متعددی از چهار طرف احاطه شده که در اين ميان جبهه شمالی با ارتفاع سه طبقه مهمترين بخش خانه را تشکيل می دهد

  • عکاس: آرمین محمدی