محو کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

حوضخانه

حوضخانه نوعی فضای معماری است که به عنوان اقامتگاه تابستانی در باغ یا خانه احداث میشده و در فصل گرما مورد استفاده قرار میگرفته است. نقش اصلی آن فضای واسط بوده است بین درون و بیرون و تامین شراط خرده اقلیم و آسایش در درون. با توجه به نوع رابطه با باغ یا حیاط و نوع اقلیم به میزان متفاوتی باز بوده و با منظر محیطش رابطه برقرار میکرده است. این فضا نیاز به نوعی پیوند معماری و طبیعت را بوسیله عنصر آب که مقدس، ارزشمند و کمیاب ترین عنصر طبیعی بوده است را برقرار میکرده است. ابداع و احداث حوضخانه ها ناشی از نیاز منطقه به نسبت وضعیت جوی و شرایط جغرافیایی مناطق کویری و شدت گرمای تابستان این مناطق بوده است. سیستم عملکردی حوضخانه به این صورت بوده است که آب از یک سمت حوضخانه وارد میشده است و با عبور از حوض آب از سمت دیگر خارج میشده است. البته گاهی هم مظهر آب به مجموعه بوده است حرکت آب از حوضخانه آغاز میشود که به نوعی هماهنگی و تطابق با نقش نمادین آب در باورهای مردم داشت. علاوه بر اینکه عبور جریان آب باعث خنک شدن محیط میشده است در برخی از حوضخانه ها با ساخت بادگیر در مجاورت بنا، جریان مداوم هوا وارد این فضا می شده و باعث افزایش برودت و مهیا شدن شرایط آسایش در این مکان بوده است. بادگیر به نوعی دیگر ارتباط فضای بیرونی حوضخانه با فضای داخلی را برقرار میکند که نقش باد مانند آب نسبت به منظر در این فضا را میتوان احساس و درک کرد .در پیرامون حوضخانه ، دو یا چهار اتاق ساخته میشد که معمولاً کف آنها حدود یک متر از کف فضای داخل حوضخانه و یا از سطح حوض بلندتر میباشد که می‌توانستند به عنوان سکویی جهت نشستن استفاده شوند. این اتاق ها بوسیله درهای چوبی با داخل حوضخانه مرتبط میشوند و بعضاً هم به وسیله پنجره از فضای باز اطراف حوضخانه نور میگیرند.

  • عکاس: داریوش فردی پور