ورودی خانه در گوشه شمال غربی واقع شده و دارای سردر بزرگ و مجللی است که یک قوس نیم دایره ای بر فراز آن جلوه گری می‏کند. مجموعه ورودی شامل هشتی و درب و دالان هایی است که یکی از آنها به گوشه حیاط راه می‏یابد و دیگری به فضای اصطبل در شمال خانه منتهی می‏شود و دیگری به فرآور خانه باز می شود.

حياط مستطيل شکل خانه با فضاهای متعددی از چهار طرف احاطه شده که در اين ميان جبهه شمالی با ارتفاع سه طبقه مهمترين بخش خانه را تشکيل می دهد. اين جبهه در طبقه همکف  شامل دو نشیمن شکم دریده و سردابی در وسط آن بوده و در طبقه اول دارای تالاری بزرگ و مرتفع در ميانه و دو غلام گرد در دو طرف آن و دو گوشواره اتاق سه دری و مجموعه ای از پس درونی ها بر روی آن در طبقه دوم است. تالار از ضلع مقابل با ارسی عريض نه دهانه ای به حياط مشرف می شود و در پی آن يک فضای شاه نشين با دو ستون پر تزئين دارد که به وسیله یک ردیف چوب قاطع از فضای عمومی تالار جدا شده و در انتهای آن محل جلوس حاکم با کمی عقب نشینی و سقفی قوسی شکل متمایز شده است. ديوارها و سقف تالار پوشيده از تزئينات نقاشی، گچبری و آينه‏کاری است و ارسی آن با ارتفاعی معادل دو طبقه دارای گره چينی چوبی و شيشه‏های رنگی زيبائی می‏باشد.

حوضخانه ی رفیع خانه، در گوشه شمال شرقی آن نشسته و در دو طبقه فضاها و غرفه هايی پيرامون خود دارد. در ضلع شمالی طبقه همکف، يک اتاق پنج دری مشرف به آن قرار دارد که محل جلوس زمستانه بوده است. نورگيرهايی به ارتفاع يک طبقه بر فراز حوضخانه اين فضا را روشن می کنند. اين نورگيرها با شيشه های رنگی متعدد خود در حوض هشت گوش وسط حوضخانه تلالوئی از نور و رنگ ايجاد کرده و فضايی دلنشين و آرامش بخش پديد می آورند.