محو کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

گوشواره

اتاق های حرمسرا در خانه های اشرافی دوران قاجار بسیار مورد توجه بوده است بصورتی در بالاترین قسمت خانه با تزئینات طلا و شیشه های رنگی مشرف به شاهنشین مورد استفاده قرار می گرفته است در خانه مشیر حرمسرا به دو قسمت تقسیم شده است که در گوشواره های شاه نشین قرار دارند

اتاق گوشواره، در معماری ایرانی به اتاق‌هایی اطلاق می‌شده که دوطرف شاه‌نشین قرار داشته و کوچکتر از آن بودند. از این اتاق‌ها در زمان‌هایی استفاده می‌شده که تعداد مهمان‌های حاضر، بیشتر از ظرفیت اتاق شاه‌نشین بوده‌است و با باز کردن درهای اتاق‌های گوشواره و اتصال آن‌ها به شاه‌نشین، محل پذیرایی مهمان‌ها را گسترش می‌دادند

در خانه مشیر چهار اتاق گوشواره وجود دارد

  • عکاس: داریوش فردی پور